Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Työvoimakoulutuksen lisäksi voit hakea Rekry-, Täsmä- tai MuutosKoulutukseen. Ne toteutetaan TE-palveluiden ja työnantajien yhteistyönä.

Maksutonta työvoimakoulutusta järjestetään

    • ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
    • korkeakouluissa
    • yksityisissä oppilaitoksissa

 

Kenelle ammatillista työvoimakoulutusta?

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Työvoimakoulutuksena voi olla mahdollista suorittaa loppuun kesken jääneet korkeakouluopinnot. Ehtona silloin on, että opinnot ovat olleet todistettavasti kesken yli vuoden. Päätoimiset opinnot pitää suorittaa loppuun 12–24 kuukaudessa. Aika riippuu suoritettavasta tutkinnosta ja siitä, onko kyseessä ammattikorkeakoulu vai yliopisto.

Yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjäksi aikovalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta. Yritystoiminnan aloittamisen voi joustavasti yhdistää yrittäjäkoulutukseen.

Jos et löydä TE-toimiston tarjonnasta sinulle soveltuvaa koulutusta, voit ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja keskustella mahdollisuudesta koulutukseen yksittäisenä opiskelijapaikkana.

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta

Tästä pääset selaamaan työvoimakoulutuksia

 

Koulutusvahti-palvelun avulla voit tilata tiedot uusista alkavista työvoimakoulutuksista sähköpostiisi.

Jos olet työtön, TE-toimisto voi korvata matka- ja yöpymiskustannuksia matkasta työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen oppilaitokseen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, jos vammasi tai sairautesi edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen.

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Vastaa