Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Palvelut ja taloudellinen tuki rekrytointiin

Monimuotoinen työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä. Osa saattaa tarvita työelämään päästäkseen hieman enemmän perehdytystä tai tukea. TE-toimiston ja kuntakokeilun myöntämät työllistämisen tuet eli palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, lähtevät sekä työnhakijan että työnantajan tarpeista. Työnhakija tarvitsee apua työllistymiseen ja sinulla on työnantajana tarve löytää tehtävään osaava tekijä. Uusi sopiva työntekijä voikin löytyä työnhakijasta, jonka työnhakua tuetaan. Myös osatyökykyisellä, pitkään työttömänä olleella tai nuorella voi olla hyödyllistä osaamista ja oikea asenne työhön ja uuden oppimiseen.

Palkkatuki:
Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot ja kuntakokeilut voivat myöntää asiakkaanaan olevien työttömien työnhakijoiden palkkauskustannuksiin. Tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntämisessä olennaisinta on työttömän työnhakijan palvelutarve.

Palkkatukea voidaan myöntää

  • toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen,
  • määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen,
  • oppisopimuskoulutukseen tai
  • osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

Palkkatukijakson pituuteen vaikuttaa esimerkiksi palkattavan henkilön työttömyyden kesto ja mahdollisen vamman tai sairauden vaikutus työsuoritukseen. Palkkatuki voi olla enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Sinun on työnantajana sitouduttava maksamaan työehtosopimuksen mukainen palkka tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, sinun tulee maksaa tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Kun työnhakijalla on palkkatukikortti, se tarkoittaa, että TE-toimisto tai kuntakokeilu on tarkistanut mahdollisuuden myöntää hänen palkkaamiseensa palkkatukea, jos työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät. Palkkatukea voidaan myöntää myös ilman palkkatukikorttia, jos tuetun työn mahdollisuus on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan.

LUE LISÄÄ

Palkkatuki yhdistyksille
Kun yhdistys palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, palkkatuen määrä voi olla jopa 100 % aina 65- %:een työaikaan saakka. Tilanteet ovat kuitenkin yksilöllisiä, joten työntekijän palkkaamista suunniteltaessa kannattaa kysyä tarkat kriteerit palkkatuen määrästä ja kestosta TE-toimistosta.

Työkokeilu
Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

  • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
    Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
  • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
  • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
  • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

LUE LISÄÄ

Työkykykoordinaattori työnantajan tukena
Työkykykoordinaattorin tehtävänä on luoda käytännöt ja toimintamalli osatyökykyisten työnhakijoiden ja työntekijöiden tilanteen edistämiseksi. Koordinaattori tekee tavoitteellista ja kehittävää yhteistyötä työnantajien ja muiden alueellisten verkostojen kanssa. Työkykykoordinaattori auttaa sinua löytämään ratkaisuja organisaatiosi työvoimapulaan ja tarjoaa vaihtoehtona osatyökykyisten työnhakijoiden palkkaamista. Koordinaattori auttaa sinua hahmottamaan osatyökykyisten työnhakijoiden työllistämisen mahdollisuudet ja heille sopivat työtehtävät.

Työolosuhteiden järjestelytuki:
Työolosuhteiden järjestelytuen tarkoituksena on tukea sinua työnantajana, jos palkkaamasi tai palveluksessasi jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia ja hankinnasta tai muutostöistä aiheutuvat kustannukset ovat organisaatiosi taloudelliseen tilanteeseen nähden merkittäviä.

Voit hakea työolosuhteiden järjestelytukea myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua. Tuki edistää osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia sijoittua sopivaan työhön tai säilyttää työpaikkansa avoimilla työmarkkinoilla. LUE LISÄÄ

 

Lue lisää rekrytoinnin tukimuodoista tästä linkistä!

Vastaa