Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Työnantajalle – tuki ja palvelut

Palvelut ja taloudellinen tuki rekrytointiin

Monimuotoinen työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä. Osa saattaa tarvita työelämään päästäkseen hieman enemmän perehdytystä tai tukea. Näillä sivuilla voit tutustua työttömän palkkaukseen liittyviin tukiin ja palveluihin.

Apua työntekijän löytämiseen:

Käänny työ- ja elinkeinotoimiston puoleen, kun etsit työntekijää. Tunnemme alueemme työntekijät ja työmarkkinat. Autamme sinua löytämään juuri oikean osaajan. Löydä työntekijä!

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tukea työnantajaa, kun se palkkaa esimerkiksi

  • työttömän, joka tarvitsee tavallista enemmän apua työllistymiseen
  • nuoren, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa
  • osittain työkykyisen, joka haluaa käyttää kykyjään työelämässä

 

Palkkatuki:
TE-toimiston myöntämät tuet, palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, lähtevät työttömän  tarpeista. Kun työnantajalla on tarve löytää tehtävään osaava tekijä, voi uusi sopiva työntekijä löytyä työnhakijasta, jonka työnhakua tuetaan. Myös osatyökykyisellä, pitkään työttömänä olleella tai nuorella on osaamista ja oikea asenne työhön ja uuden oppimiseen.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Palkkatuen määrä ja tukijakson pituus perustuu työnhakijan työttömyyden kestoon, se on 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

 

Palkkatukikortti:
TE-toimisto voi antaa työnhakijalle palkkatukikortin omatoimiseen työnhakuun. Jos työnhakijalla on palkkatukikortti, se tarkoittaa, että TE-toimisto on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos tuen myöntämisen työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät.

Palkkatukea voidaan myöntää myös ilman palkkatukikorttia, jos tuetun työn mahdollisuus on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan.

 

Työhönvalmentaja ohjaa ja auttaa:
Työ- ja elinkeinotoimiston työhönvalmentaja on työllistyjän lisäksi työnantajan ja koko työyhteisön tukihenkilö. Työhönvalmentaja auttaa esimerkiksi kysymyksissä, jotka liittyvät työsopimuksen tekemiseen ja työtehtävien räätälöintiin ja opetteluun. Hän tuntee työllistyjän osaamisen ja vahvuudet, mikä auttaa, kun etsit työnantajana tehtävään sopivaa henkilöä.

Työhönvalmentajan palvelu voidaan yhdistää palkkatukeen. Työhönvalmentaja voi myös neuvoa, miten haet palkkatukea.

Työhönvalmentaja voi yhteistyössä esimerkiksi

  • etsiä ja räätälöidä sopivia työtehtäviä
  • arvioida työolosuhteiden järjestelytarpeita
  • avustaa palkan ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisessa
  • perehdyttää työyhteisöä asioissa, jotka liittyvät uuden työtoverin tuloon

 

Työkokeilumahdollisuus:
Työnantajalle työkokeilu tarjoaa mahdollisuuden tutustua työntekijöiden osaamiseen ja motivaatioon sekä havainnoida heidän kiinnostuneisuutta ja sopivuutta alalle. Työkokeilussa työntekijä pääsee tutustumaan eri työympäristöihin, työtehtäviin ja ammatteihin käytännössä.

 

Työolosuhteiden järjestelytuki:
Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella. Työnantajana voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää

  • uusia työvälineitä tai kalusteita
  • muutostöitä työpaikalla
  • apua työssä toiselta työntekijältä

 

Lue lisää rekrytoinnin tukimuodoista tästä linkistä!

Vastaa