Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Peruspäiväraha – Kelasta

Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelasta peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajan. Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, päivärahan enimmäiskesto on 300 päivää. Enimmäisajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää niillä työttömillä, joiden työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta. Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä ns. eläkeputkeen.

Kun saat osa-aikatyön tai keikkatyön, työttömyysetuutesi sovitellaan yhteen tulojesi kanssa eli voit saada soviteltua työttömyysetuutta. Myös muut tulosi vaikuttavat työttömyysetuuden määrään.

Työttömänä työnhakijana sinulla on erilaisia keinoja parantaa työllistymismahdollisuuksiasi. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa, joka tehdään TE-palvelujen kanssa.

Peruspäiväraha voidaan maksaa korotettuna siltä ajalta, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Kaikkien työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon sinulla työttömänä ollessasi olisi oikeus (työmarkkinatuki, peruspäiväraha tai ansiopäiväraha).
Lisäksi sinun on mahdollista saada korotusosaa ja kulukorvausta.

Lisää tietoa peruspäivärahasta alla olevasta linkistä:
Peruspäiväraha
Päivärahalaskuri

Vastaa