Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

 

Voit saada palkkatukea työllistymisen tueksi

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto tai kuntakokeilu voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta.

Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei täysin riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuettu työ on aina normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja kokoaikainen tai osa-aikainen.

Sinä saat työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jos työehtosopimusta ei ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Työnantajasi voi saada palkkatukea enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksistasi. Jos sinut palkkaa yhdistys ja olet ollut työttömänä vähintään kaksi vuotta, palkkatuen määrä voi olla jopa 100 % aina 65- %:een työaikaan saakka.

Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömän TE-palveluihin työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

TE-toimisto tai kuntakokeilu voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiisi, jos

  • se auttaa työllistymistäsi,
  • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi,
  • työnantaja ja työsuhteesi täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset ja
  • TE-palveluilla on käytettävissään tarvittavat määrärahat.

LUE LISÄÄ

Lähde: Työmarkkinatori

Vastaa