Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

 

Voit saada palkkatukea työllistymisen tueksi

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto tai kuntakokeilu voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta.

Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei täysin riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuettu työ on aina normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja kokoaikainen tai osa-aikainen.

Sinä saat työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jos työehtosopimusta ei ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Työnantajasi voi saada palkkatukea 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada 70 prosenttia tukea.

Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömän TE-palveluihin työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

TE-toimisto tai kuntakokeilu voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiisi, jos

  • se auttaa työllistymistäsi,
  • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi,
  • työnantaja ja työsuhteesi täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset ja
  • TE-palveluilla on käytettävissään tarvittavat määrärahat.

Lisätietoja palkkatuesta työntekijän palkkakustannuksiin.

Lähde: Työmarkkinatori

Vastaa