Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Palkkatuki

Voit saada palkkatukea työllistymisen tueksi

Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen taloudellinen tuki, jota työnantaja voi saada palkatessaan työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Työllistymistä voivat vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työnhakijan ammatillista osaamista ja avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapauskohtaisesti.

Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen (myös oppisopimuskoulutukseen). Tukea voidaan maksaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE-toimisto pitää osa-aikatyötä tarkoituksenmukaisena ja osa-aikatyö edistää työnhakijan mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta.

Työnhakijan tulee olla aina ensin yhteydessä TE-toimistoon, jossa arvioidaan työpaikan tehtävien soveltuvuus ja palkkatuen tarve osaamisen parantamiseksi. Työsuhde voi alkaa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.

Lue lisää tietoa tästä linkistä!

 

Banneri-pk_sivuPalkkatukikortista on apua, kun olet yhteydessä TE-toimistoon ja selvität mahdollisuuttasi saada palkkatukea työhön tai oppisopimuskoulutukseen.
Täytä korttiin TE-toimistosta saamasi tiedot, tukiprosentti ja tukijakson pituus. Korttiin voit merkitä myös työkokeilun ja sen keston.

Vastaa