Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Työttömyysturva

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuki on Kelan maksama taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille.

Se on tarkoitettu;

 • työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut viime aikoina töissä (= ei täytä työssäoloehtoa)
 • työttömälle, joka ei voi enää saada perus- tai ansiopäivärahaa, koska niiden saamisen enimmäisaika on täyttynyt.

Lisätietoa työmarkkinatuesta

Peruspäiväraha

Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelasta peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajan. Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, päivärahan enimmäiskesto on 300 päivää. Enimmäisajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea.

Lisätietoa peruspäivärahasta

Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta. Ansiopäivärahaa voivat saada ne työttömät, jotka ovat työttömyyskassan jäseniä. Lisätietoja ansiopäivärahasta saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta tai omasta työttömyyskassastasi. Eri ammattiliitoilla on usein oma työttömyyskassa. On myös työttömyyskassoja, joihin kuka tahansa voi kuulua.

Lisätietoa ansiopäivärahasta

Muutosturva

Muutosturvan toimintamallista saat tukea ja apua, jos sinut irtisanotaan tai lomautetaan työstäsi.

 • lisää työntekijöiden turvaa muutostilanteissa
 • antaa tukea työnhakuun ja auttaa työllistymään uudelleen mahdollisimman nopeasti
 • lisää mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistäviin toimiin
 • parantaa ja ylläpitää työnhakijoiden ammattitaitoa.

Lisätietoa muutosturvasta

Kulukorvaus

Kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voit saada Kelasta kulukorvausta palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat;

 • omaehtoinen opiskelu
 • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
 • työvoimakoulutus
 • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
 • työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä
 • kuntouttava työtoiminta

Kulukorvaus lisätään palvelun maksettavaan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Korvaus on 9 e/pv, ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Se on verotonta tuloa.

Lue lisää KELAN sivuilta kulukorvauksista tästä.

 

 

 

 

 

 

Vastaa