Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Työpaikat

Toimistoassistentti | Nuorten Suomi ry

Toimistoassistentti | Nuorten Suomi ry

Palkkatukipaikat
Työllistävä Organisaatio: Nuorten Suomi ry Työpaikan tyyppi: palkkatukipaikka Tehtävänimike: Media-/toimistoassistentti Nuorten Suomi ry on nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä palvelujärjestö, joka tarjoaa nuorille innostavia tekemisen, oppimisen ja vaikuttamisen paikkoja. Unelmamme on, että jokainen voi olla rohkea omalla tavallaan ja persoonallaan. Tärkeää on myös se, että nuorille on tarjolla oman kokoisia ja sisältöisiä haasteita. Haluamme mahdollistaa nuorelle kokemuksen siitä, että kun tekee jotain, sillä on merkitystä itselle ja muille. Tämän myötä syntyy halu ja kyky vaikuttaa niin omaan kuin muidenkin elämään. Haemme nyt itsenäiseen työskentelyyn pystyvää, yhteistyökykyistä ja luotettavaa media/toimistoassistenttia. Assistentin tehtäviin kuuluvat graafiset taittotyöt, verkkosivujen päivittäminen ja erilaiset toimistotehtävät. Lisäksi osaamisen mukaan videoiden tuottaminen, valokuvaus ja ICT-tehtäviä. Haluamme työntekijän osaksi työyhteisöä, jossa projekteja sekä tapahtumia tehdään yhteistyössä muiden kanssa. Edellytämme vähintään graafista osaamista (käytössä Adobe Creative Cloud/InDesign, Photoshop, Premier), Office-osaamista…
Read More
Aulahenkilö | Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / Sepänkeskus

Aulahenkilö | Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / Sepänkeskus

Palkkatukipaikat
Työpaikan tyyppi: Palkkatukipaikka Työpaikan tarjoaja: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / Sepänkeskus Työpaikanosoite: Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä Tehtävänimike: Aulahenkilö Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hakee Sepänkeskukseen aulahenkilöä, jolla on oikeus palkkatukeen. Työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelutyö, kokoustilavarausten vastaanottaminen, puheluihin vastaaminen, sopimusten laatiminen ja näin korona-aikana myös pintojen pyyhkiminen. Työ ajoittuu joko aamu- (klo 8-14) tai iltavuoroon (klo 12-18). Työaika on 30 h/vko eli 80 % täydestä työajasta. Sepänkeskus on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima erilaisten yhteisöjen tila Jyväskylän keskustan tuntumassa. Talossa on toimistovuokralaisina erilaisia kolmannen sektorin toimijoita ja vuokraamme eri kokoisia kokoustiloja niitä tarvitseville. Tarjoamme sinulle mukavan ja tiiviin työyhteisön, joka mahdollistaa työskentelyn yhdessä ja itsenäisesti. Toivomme, että sinulla on asiakaspalvelutyön osaamista joko kokemuksen tai koulutuksen kautta. Tunnistat itsestäsi oma-aloitteisen, reippaan ja vastuuntuntoisen työntekijän, joka oppii mielellään uusia asioita. Tarkistathan TE-toimistosta, että sinulla on…
Read More
Jälkkärin ohjaaja (6 paikkaa) | Suomen Nuorisoseurat ry/ Keski-Suomen aluetoimisto

Jälkkärin ohjaaja (6 paikkaa) | Suomen Nuorisoseurat ry/ Keski-Suomen aluetoimisto

Palkkatukipaikat
Työpaikan tyyppi: Palkkatukipaikka Työpaikan tarjoaja: Suomen Nuorisoseurat ry/ Keski-Suomen aluetoimisto Työpaikan osoite: Pitkäkatu 8, 40700 Jyväskylä Tehtävänimike: Jälkkärin ohjaaja (6 paikkaa) Leipää ja Kulttuuria -hanke hakee kuutta osa-aikaista ohjaajaa Suomen Nuorisoseurat ry:n Jälkkäreihin. Haku suunnataan henkilöihin, jotka saavat työllistymiseen korkeinta palkkatukea. Jälkkäri on koululaisten iltapäivätoimintaa, jonka lähtökohtana on tarjota turvallinen vapaa-ajanviettopaikka pienille koululaisille. Jälkkärin ohjaajan tehtäviä ovat mm. toiminnan ohjaaminen, vastuu lapsiryhmästä, suunnittelu- ja järjestelytyöt sekä välipalojen tarjoaminen ja yhteydenpito vanhempiin ja koulun henkilökuntaan. Työhön valittavilta edellytetään tehtävien mukaista taitoa ja soveltuvuutta sekä motivaatiota. Soveltuvasta koulutuksesta (kasvatus-, ohjaus- tai lastenhoitoala) on etua työllistymisessä. Jos koulutusta ei ole, eduksi on kiinnostus alaan ja sille kouluttautumiseen. Haastattelut pyritään järjestämään toukokuun aikana. Työ alkaa: Elokuussa 2020 Työsuhteen kesto: 12 kk tai palkkatukipäätöksen mukaan. Koeaika on puolet työsuhteen pituudesta. Työ voi alkaa työkokeilumuotoisella tutustumisjaksolla.…
Read More
Ohjaaja | Suomen nuorisoseurat & Jyväskylän seudun nuorisoseura ry

Ohjaaja | Suomen nuorisoseurat & Jyväskylän seudun nuorisoseura ry

Palkkatukipaikat
Työpaikan tyyppi: Työkokeilupaikka Työpaikan tarjoaja: Suomen nuorisoseurat & Jyväskylän seudun nuorisoseura ry Työpaikan osoite: Sepänkatu 14 C Tehtävänimike: Ohjaaja Haemme kulttuurisesta lapsi- ja nuorisotyöstä kiinnostuneita työnhakijoita ryhmämuotoiseen työkokeiluun, jossa työkokeilutiimi ohjatusti suunnittelee ja toteuttaa alakouluikäisten leiritoimintaa kesällä 2020. Työkokeilu sijoittuu ajalle 27.4.-19.6.2020. Sisällöt koostuvat Luova Lava -leirien suunnittelusta sekä osallistujien ohjaus- ja työelämätaitojen kehittämisestä. Edellytämme kiinnostusta lasten ohjaukseen, oman ohjaajuuden pohdintaan, työelämätaitojen kehittämiseen, sekä kykyä toimia ryhmässä. Hae mukaan toimittamalla vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen riikka.jarvinen@nuorisoseurat.fi viimeistään 5.4.2020. Lisätietoja: projektikoordinaattori Riikka Järvinen p. 050 472 7879, 9.3., 23.3. ja 25.3. klo 15-16 Yhteyshenkilö: Riikka Järvinen Sähköposti: riikka.jarvinen@nuorisoseurat.fi Puhelinnumero: 0504727879
Read More
Siivooja | Green Care –keskus Könkkölä Ry

Siivooja | Green Care –keskus Könkkölä Ry

Palkkatukipaikat
Työpaikan tyyppi: Palkkatukipaikka Työpaikan tarjoaja: Green Care –keskus Könkkölä Ry Työpaikan osoite: Vesangantie 37, 40630 Jyväskylä Tehtävänimike: Siivooja Haemme tehtävään palkkatukioikeutettua henkilöä (työttömyyden kesto yli 2 vuotta tai yli 60 vuotias henkilö). Etsimme Könkkölän tilalle 65% työajalla siivoojaa. Työ pitää sisällään päärakennuksen juhlasalin, toimistojen ja yleisten tilojen sekä saunarakennusten siivoamisen. Edellytämme aikaisempaa työkokemusta siivousalalta sekä itsenäistä työotetta. Yhteyshenkilö: Marjut Rautiainen Sähköposti: marjut.rautiainen@konkkolantila.fi Puhelinnumero: 050 311 8509
Read More
Toiminnanohjaaja | Äänekosken 4H-yhdistys

Toiminnanohjaaja | Äänekosken 4H-yhdistys

Palkkatukipaikat
Työpaikan tyyppi: Palkkatukipaikka Työpaikan tarjoaja: Äänekosken 4H-yhdistys Työpaikan osoite: Kellosepänkatu 21 44200 Suolahti Tehtävänimike: Toiminnanohjaaja Äänekosken 4H-Yhdistys on osa valtakunnallista 4H-järjestöä, joka on poliittisesti sitoutumaton nuoriso- ja kansalaisjärjestö. 4H-toiminnan painopisteet ovat muun muassa ryhmätoiminnassa, nuorten kouluttamisessa, työelämävalmiuksien lisäämisessä ja työllistämisessä, yrittäjyyskasvatuksessa sekä luonnon, kädentaitojen ja ruokakulttuurin tuntemuksen lisäämisessä. Haemme nyt palkkatukeen oikeutettua Toiminnanohjaajaa. Työ sisältää lasten ja nuorten kerho-, ja kurssitoiminnan, leirien, retkien ja muiden tapahtumien organisointia ja järjestämistä, yhdistyksen toiminnan markkinointi- ja mainontatyötä, ohjaajien koulutusta sekä sosiaalisen median ja nettisivujen päivittämistä. Työtehtäviä voidaan myös räätälöidä työntekijän osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Tiimissä työskentelee lisäksi yhdistyksen Toiminnanjohtaja. Työn suorittaminen edellyttää käytännöllistä, suunnitelmallista ja toimeen tarttuvaa työotetta. Eduksi on ohjaus-, järjestö-, ja projektiosaaminen, hyvät sosiaaliset ja viestinnälliset taidot sekä kyky verkostoitua. Toivomme, että sinulla on B-ajokortti ja mahdollisuus käyttää autoa noin 4-8…
Read More

Ryhmänohjaaja | Paremmin Yhdessä ry

Palkkatukipaikat
Työpaikan tyyppi: Palkkatukipaikka Työpaikan tarjoaja: Paremmin Yhdessä ry Työpaikan osoite: Matarankatu 4 Tehtävänimike: Ryhmänohjaaja Haemme yhdistykseemme itsenäiseen työskentelyyn pystyvää ja luotettavaa, korkeimpaan palkkatukeen oikeutettua kuntouttavan työtoiminnan ryhmänohjaajaa. Tehtäviin kuuluvat kuntouttavan työtoiminnan suunnittelu sekä toiminnan ohjaaminen kahdeksanhenkiselle ryhmälle, joka koostuu maahan muuttaneista pitkäaikaistyöttömistä. Työ sisältää myös yksilöohjausta. Paremmin Yhdessä ry:n kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä ovat mm. omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen ja kartoittaminen, itselle sopivien työ- tai koulutusvaihtoehtojen pohtiminen, työelämän pelisääntöjen oppiminen, työnhaku- ja työelämätaitojen kehittäminen sekä tarvittaessa myös yksilöiden elämänhallintataitojen vahvistaminen. Työ sopii henkilölle, jolla on kyky kuunnella ihmisiä ja halua perehtyä heidän yksilöllisiin tilanteisiinsa, ja jolle on luontaista motivoida ja innostaa ihmisiä. Tarjoamme sinulle mukavan ja hauskan työyhteisön, jossa saa tukea ja kannustusta sekä mahdollisuuksia kehittää sekä omaa osaamistaan että työtä, jota tekee. Työn kesto: 12 kk tai sopimuksen mukaan…
Read More
Siistijä | Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / Kansalaistoiminnankeskus Matara

Siistijä | Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / Kansalaistoiminnankeskus Matara

Palkkatukipaikat
Työpaikan tyyppi: Palkkatukipaikka Työpaikan tarjoaja: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / Kansalaistoiminnankeskus Matara Työpaikan osoite: Matarankatu 6 a1, 40100 Jyväskylä Tehtävänimike: Siistijä Mataraan haetaan siistijää palkkatuella. Siistijän työ sijoittuu Matarankatu 4 sekä Matarankatu 6:n tiloihin. Työ alkaa kahden kuukauden työkokeilulla ja tämän jälkeen jatkuu mahdollisesti palkkatuella. Työtehtäviin kuuluvat toimisto-, kokous- ja saniteettitilojen ylläpito- ja perussiivous. Lisäksi siistijän tehtäviin kuuluu kokouskahvien järjestäminen ja huolehtiminen muiden siistijöiden kanssa. Siistijän työaika on 30h/vko. Työ on aamupainotteista alkaen klo 6-7 välillä. Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön, jossa pääset tekemään työtä niin itsenäisesti kuin yhdessä muiden siistijöiden kanssa. Toivomme, että sinulla on siivousalan osaamista joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Tunnistat itsestäsi oma-aloitteisen, reippaan ja vastuuntuntoisen työntekijän. Pidät myös tiimityöskentelystä. Tarkistathan TE-toimistosta, että sinulla on palkkatukikelpoisuus yhdistykselle tai säätiölle. Työsuhteen kesto määräytyy palkkatuen mukaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan.…
Read More