Työnantajalle

Palvelut ja taloudellinen tuki rekrytointiin

Monimuotoinen työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä. Osa saattaa tarvita työelämään päästäkseen hieman enemmän perehdytystä tai tukea. Näillä sivuilla voit tutustua työttömän palkkaukseen liittyviin tukiin ja palveluihin.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tukea työnantajaa, kun se palkkaa esimerkiksi

 • työttömän, joka tarvitsee tavallista enemmän apua työllistymiseen
 • nuoren, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa
 • osittain työkykyisen, joka haluaa käyttää kykyjään työelämässä

 

Palkkatuki:
TE-toimiston myöntämät tuet, palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, lähtevät työttömän  tarpeista. Kun työnantajalla on tarve löytää tehtävään osaava tekijä, voi uusi sopiva työntekijä löytyä työnhakijasta, jonka työnhakua tuetaan. Myös osatyökykyisellä, pitkään työttömänä olleella tai nuorella on osaamista ja oikea asenne työhön ja uuden oppimiseen.

Palkkatuen määrä ja tukijakson pituus perustuu työnhakijan työttömyyden kestoon, se on 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

 

Työhönvalmentaja:
TE-toimiston työhönvalmentajan palvelut tukevat työllistymistä henkilökohtaisesti.
Työhönvalmentaja voi auttaa ennen työsuhteen solmimista tai työsuhteen alussa myös työnantajaa, joka esimerkiksi

 • hakee TE-toimiston tukia
 • sovittaa yhteen työllistyjän eläkkeen ja palkan
 • arvioi työolosuhteiden järjestelytuen tarvetta

 

Duuni-kortti:
TE-toimisto voi antaa Duuni-kortin 30 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle omatoimisen työnhaun tukemiseksi.

 • Duuni-kortti osoittaa työnantajalle, että henkilön palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea.
 • Palkkatuen saamiseksi työnantajan pitää tehdä hakemus TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua työn aloittamista.
 • Työsopimus palkattavan henkilön kanssa tehdään vasta sen jälkeen, kun palkkatukipäätös on tehty. Työnantajalle ei voida myöntää tukea, jos henkilö on aloittanut työt ennen kuin päätöstä.

 

Sanssi-kortti:
TE-toimisto voi antaa Sanssi-kortin nuorelle alle 30-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle omatoimisen työnhaun tukemiseksi.

 • Sanssi-kortti osoittaa työnantajalle, että nuoren palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea.
 • Palkkatuen saamiseksi työnantajan pitää tehdä hakemus TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua työn aloittamista.
 • Työsopimus nuoren kanssa tehdään vasta sen jälkeen, kun palkkatukipäätös on tehty. Työnantajalle ei voida myöntää tukea, jos nuori on aloittanut työt ennen kuin päätös on tehty.

 

Työkokeilumahdollisuus:
Työnantajalle työkokeilu tarjoaa mahdollisuuden tutustua työntekijöiden osaamiseen ja motivaatioon sekä havainnoida heidän kiinnostuneisuutta ja sopivuutta alalle. Työkokeilussa työntekijä pääsee tutustumaan eri työympäristöihin, työtehtäviin ja ammatteihin käytännössä.

 
Työolosuhteiden järjestelytuki:
Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella. Työnantajana voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää

 • uusia työvälineitä tai kalusteita
 • muutostöitä työpaikalla
 • apua työssä toiselta työntekijältä

 

Lue lisää rekrytoinnin tukimuodoista tästä linkistä!

Copyright © VälittäjäPLUS 2013