Työmarkkinatuki – Kelasta

Työmarkkinatuki on Kelan maksama taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille.

Se on tarkoitettu;

  • työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut viime aikoina töissä (= ei täytä työssäoloehtoa)
  • työttömälle, joka ei voi enää saada perus- tai ansiopäivärahaa 500 päivän enimmäisajan täytyttyä

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien tulojesi lisäksi myös vanhempiesi tulot, jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa. Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu.

Lisätietoa työmarkkinatuesta: Työmarkkinatuki

Copyright © VälittäjäPLUS 2013